miroslawzelent.pl Blog informatyczny

miroslawzelent.pl
Title: Blog informatyczny
Keywords:
Description: Welcome!
miroslawzelent.pl is ranked 253036 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $330,840. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. miroslawzelent.pl has 43% seo score.

miroslawzelent.pl Information

Website / Domain: miroslawzelent.pl
Website IP Address: 78.46.80.114
Domain DNS Server: ns9.linuxpl.com,dns9.linuxpl.com

miroslawzelent.pl Rank

Alexa Rank: 253036
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

miroslawzelent.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $330,840
Daily Revenue: $906
Monthly Revenue $27,192
Yearly Revenue: $330,840
Daily Unique Visitors 83,390
Monthly Unique Visitors: 2,501,700
Yearly Unique Visitors: 30,437,350

miroslawzelent.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:14:33 GMT
Server Apache

miroslawzelent.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

miroslawzelent.pl Traffic Sources Chart

miroslawzelent.pl Similar Website

Domain Site Title
joelbpayne.com Blog
londonne.com blog
letitallstarthere.com - Blog
tmjhope.org Blog
brocante-et-antiquite.com Blog -
markbrandonallen.com Blog
audyt.com Audyt.com - audyt finansowy, prawny, podatkowy, informatyczny, pracowniczy, wewn?trzny, zewn?trzny
fn.pl FN-Serwis Sp. J. - Outsourcing informatyczny, rozwi?zania IT dla firm, aplikacje specjalistyczne, h...
comp-net.pl Audyt oprogramowania, audyt informatyczny, polityki bezpiecze?stwa - CompNet - www.comp-net.pl
sfi.org.pl Studencki Festiwal Informatyczny Konferencja informatyczna w Krakowie. Organizowana przez studentów...

miroslawzelent.pl Alexa Rank History Chart

miroslawzelent.pl aleax

miroslawzelent.pl Html To Plain Text

Blog informatyczny Start Kursy Forum Ksi??ki Wyk?ady Muzyka FAQ Donate Kontakt Nauka informatyki na jak? zas?ugujesz! Fajnie, ?e tu jeste?! Przygotowa?em wiele szczegó?owo dopracowanych tutoriali, niech Ci s?u??. Wybierz seri? do przepracowania ↓ Programowanie w C++ Kurs od podstaw, dla ka?dego, najlepszy na start, na rozpocz?cie nauki kodowania w ogóle. Poznaj sk?adni? j?zyka, rozwiń analityczne my?lenie, naucz si? programowa? na konkretnych przyk?adach. Obiektowy C++ Kurs dla znaj?cych ju? podstawy j?zyka C++. W tym cyklu po przepracowaniu w konsoli zasad podej?cia obiektowego przejdziemy docelowo do tworzenia aplikacji okienkowych, dzia?aj?cych ju? nie w wierszu poleceń, lecz w trybie graficznym. Kurs HTML Tutaj rozpocznij swoj? przygod? z tworzeniem stron www. Programowanie webowe najlepiej rozpocz?? od pisania w HTML, czyli w opisowym j?zyku znaczników, który s?u?y do wstawienia zawarto?ci strony www (tekstu, obrazów, formularzy). Kaskadowe arkusze stylów CSS jest j?zykiem opisuj?cym wygl?d strony internetowej. To w?a?nie w tym j?zyku okre?lamy jak te elementy witryny wygl?daj?, czyli np. jakie maj? kolory, rozmiary, marginesy, a nawet jak s? wzgl?dem siebie rozmieszczone. JavaScript - frontend Programowanie w JavaScript to niezwykle przyjemne zaj?cie. Czeka nas masa zabawy i jednocze?nie satysfakcji z tworzenia coraz ciekawszych witryn i bardziej pomys?owych elementów interfejsu. PHP. Programowanie backendowe Kod PHP s?u?y nam do wygenerowania odpowiedzi HTML dla przegl?darki u?ytkownika; komunikuje si? z baz? danych oraz jest pe?noprawnym j?zykiem programowania - zawiera instrukcje warunkowe, p?tle, funkcje, a nawet klasy i obiekty. PHP to mechanika dzia?ania witryny, czyli tzw. backend. MySQL. Bazy danych, zapytania Bazy danych MySQL stanowi? wa?ny element wielu witryn www. SQL to strukturalny j?zyk zapytań do bazy danych. A zapytania s? ró?nego rodzaju: wyszukuj?ce, wstawiaj?ce, podmieniaj?ce warto??, zmieniaj?ce struktur?, usuwaj?ce dane etc. Matematyka, nauka, ciekawostki Filmy z ró?nych obszarów matematyki, na temat logicznego my?lenia, sposobów uczenia si? oraz ciekawostki naukowe. Rozwój osobisty, filozofia, psychologia Wpisy z zakresu samorozwoju, psychologii, motywacji, a tak?e na temat filozofii. Informatyka Tutaj zamie?ci?em wpisy i poradniki z zakresu szeroko rozumianej informatyki, niekoniecznie dotycz?ce tylko programowania. Linux Seria na temat darmowego i coraz bardziej popularnego systemu Linux, którego maskotk? jest sympatyczny pingwin Tux. Od postaw, dla ka?dego. Subiektywna, muzyczna playlista Zapraszam do stworzonej przeze mnie subiektywnej playlisty. Przepadam zw?aszcza za muzyk? elektroniczn? z gatunku chillstep. Co jaki? czas wrzucam tutaj co? nowego - kto wie, mo?e znajdziesz co? dla siebie? Najnowsze dost?pne materia?y Kiedy nowy odcinek? Z jakiej serii? Tak? informacj? zawsze umieszczam na Twitterze, natomiast poni?ej sprawdzisz nowo?ci w serwisie ↓ Q&A (#2) Gry logiczne Kurs JavaScript (#4) Zapis liczb, IEEE 754, zaokr?glanie warto?ci Pasja informatyki - dwa miesi?ce do premiery! 13 losowo wybranych wpisów A tutaj gar?? artyku?ów wybranych na chybi?-trafi? z ca?ego bloga ↓ Pasja informatyki - Podcast 2016-04-02 Kurs CSS (#2) Stylizacja szablonu strony. W?a?ciwo?ci CSS w akcji 2014-12-10 Jak zamieni? prawy alt z commandem na klawiaturze Apple? 2014-06-21 Kurs C++ (#9) W?asne funkcje. Podej?cie proceduralne 2014-01-30 Community Quiz 1.0. Mini-gra w konsoli do pobrania 2014-01-25 Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku PNG 2013-08-14 Jak opublikowa? stron? w sieci? Wybór hostingu. Podcast 2016-02-05 Rozwój osobisty: Metoda Slight Edge 2014-03-30 Trena?er egzaminu z kwalifikacji E.12, E.13, E.14 technik informatyk 2014-09-03 Kurs C++ (#14) Sortowanie. Z?o?ono?? algorytmów 2014-04-19 Trzy flashowe gry logiczne w stylu ucieknij st?d 2013-08-24 Jak wstawi? menu karuzelowe na stron? www? 2013-08-07 Jak nagrywa? z pulpitu (biurka) MacOS 2014-06-03 Ksi??ki warte przepracowania To cz?sto zadawane mi pytanie: w jak? ksi??k? warto zainwestowa?? Przedstawiam subiektywn? list? godnych uwagi publikacji wydawnictwa Helion (wed?ug mnie najlepszego na rynku). Serwis helion.pl dostarcza ksi??ki bezpo?rednio pod Twój adres, wi?c wystarczy zamówi? online ↓ C++ HTML CSS JavaScript PHP MySQL C# Java Inne Stephen Prata: J?zyk C++. Szko?a programowania. Wydanie VI Nicolai M. Josuttis: C++. Biblioteka standardowa Alex Allain: C++. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych Jennifer N.Robbins: Projektowanie stron ?ukasz Pasternak: CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron Matthew MacDonald: HTML5. Nieoficjalny podr?cznik D.S.McFarland: JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. E.Castledine, C.Sharkie: jQuery. Od nowicjusza do ninja T.Negrino, D.Smith: C++. Po prostu JavaScript. Wydanie VIII L.Welling, L.Thomson: PHP i MySQL. Vademecum M.Davis, J.Phillips: PHP i MySQL. Wprowadzenie Andrzej Kierzkowski: PHP5. ?wiczenia praktyczne J.Greene, A.Stellman: C#. Rusz g?ow?! Wydanie III C.S.Horstmann, G.Cornell: Java. Podstawy. Wydanie IX Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie IV Robert C.Martin: Czysty kod. Podr?cznik dobrego programisty C.Collins, M.Galpin, M.Kaeppler: Android w praktyce Will Goldstone: Projektowanie gier w Unity 3.x Zajrzyj na nasze Forum! Masz pytania zwi?zane z programowaniem, informatyk?, samorozwojem? Czy chcesz pozna? innych komputerowych pasjonatów? Odwied? koniecznie to miejsce w sieci ↓ Forum Pasja Informatyki Wspólna pasja Forum to miejsce, gdzie ka?dy mo?e popracowa? zarówno nad rzeczywistymi umiej?tno?ciami jak i sposobem wypowiadania si?. Nawi?zuj ciekawe kontakty zawodowe i ?wicz umiej?tno?ci interpersonalne. Jako?? pracy Jako?? wypracujesz slight-edge'owo, czyli regularnym treningiem. Chcesz by? w czym? dobry? Pracuj. Codziennie. Cho? troch?. Ale regularnie. To jest naprawd? tak proste. Takie podej?cie prze?o?y si? na Twój sukces zawodowy. Inspiracja Po co udzielamy si? na forum? Chodzi o moment dyskusji, ?wie?e spojrzenie, twórcz? iskr?, wreszcie interakcj? z drugim cz?owiekiem (który pod??a przecie? zupe?nie innymi ?cie?kami rozumowania ni? Ty). Jak si? ze mn? skontaktowa?? Zapraszam osoby zainteresowane wspó?prac? ze mn? ↓ Nawi?zanie wspó?pracy Profil Facebook Aktualno?ci na Twitterze Kana? YouTube Kim jestem Miros?aw Zelent - programista freelancer, nauczyciel, youtuber. Na blogu znajdziesz wpisy z zakresu informatyki, rozwoju osobistego, matematyki, nauki, filozofii. Ostatnie wpisy Kategorie wpisów Polecane linki Egzaminy E.12 E.13 E.14 Kwalifikacja E.13 Pasja informatyki Forum Pasja Informatyki Matematyka maksymalnie prosta Don't compare yourself to others. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday 2013 - 2016 | Blog informatyczny ? Dzi?kuj? za wizyt?! Start Ksi??ki Wyk?ady Muzyka Pytania Darowizna Wspó?praca

miroslawzelent.pl Whois

Domain Name: MIROSLAWZELENT.PL